پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - درخواست اجراي مقررات مميزي
درخواست اجراي مقررات مميزي

شرايط لازم برای ارائه درخواست انجام ممیزی مراتع

1- عنوان خدمت : ممیزی مراتع

2- مدارک مورد نیاز:  سند مالکیت دولت مبنی بر ملی بودن عرصه  

  3 - مراحل انجام كار : 

الف- درخواست انجام ممیزی توسط دامداران صاحب پروانه از شهرستان مربوطه

ب- بررسي درخواست توسط اداره كل

ج – صدور آگهی از طرف اداره كل بمنظور ممیزی مرتع توسط اکیپ ممیزی مربوطه

 4- محل مراجعه براي اعتراض يا شكايت : کمسیون بند 42 و اکیپ ممیزی

چاپ | ارسال به ديگران  |