پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - درخواست اجراي مقررات مميزي مرتع
درخواست اجراي مقررات مميزي مرتع

مدير كل محترم  منابع طبيعي و آيخيزداري استان آذربايجان غربي

موضوع درخواست:مميزي مرتع 

احتراماً خواهشمند است دستور فرمائيد در مراتع روستاي ذيل الذكر كه تا كنون مقررات مميزي مراتع در آن اجرا نگرديده و پروانه چرا بنام بهره برداران صادر نگرديده است، نسبت به مميزي مراتع روستا اقدام لازم معمول فرمايند

چاپ | ارسال به ديگران  |