سلماس
به گزارش روابط عمومی ...
21 خرداد 1398 ساعت 9:51
به گزارش روابط عمومی ...
9 مرداد 1397 ساعت 8:46
با مشارکت سمن خاک پاک سلماس ، جوامع محلی و هیات های ورزشی ....
21 بهمن 1396 ساعت 16:16
به گزارش روابط عمومی...
19 بهمن 1396 ساعت 12:57
به گزارش روابط عمومی ....
4 دی 1396 ساعت 10:7
به گزارش روابط عمومی ...
28 تير 1395 ساعت 9:25
به گزارش روابط عمومی ....
25 خرداد 1395 ساعت 9:59
حضور سازمانهاي مردم نهاد در اجراي برنامه هاي هفته منابع طبيعي در شهرستان سلماس پررنگ تر مي شود...
27 دی 1394 ساعت 15:25
به گزارش روابط عمومي ....
10 دی 1394 ساعت 8:32
به گزارش روابط عمومي اداره كل منابع طبيعي وآبخيزداري آذربايجان غربي :
21 مرداد 1394 ساعت 13:27
<<  1 2   
آرشيو اخبار
از تا