بازدید : 109 24 مرداد 1396 13:42 شماره :51917

گردهمایی کارشناسان و مسئولین ادارات حفاظت و حمایت منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در آذربایجانغربی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجانغربی ، گردهمایی مسئولین و کارشناسان ادارات حفاظت و حمایت ادرات کل منابع طبیعی استانهای کشور در ارومیه برگزارشد.

در این نشست مهندس افراسیابی مدیر کل د فتر حفاظت و حمایت سازمان جنگلها ؛ مهندس جلالی معاون دفتر حفاظت و دکتر وهاب زاده مدیر کل منابع طبیعی استان آذربایجانغربی حضور داشتند .

در آغاز این نشست دکتر وهاب زاده مدیر کل منابع طبیعی استان با تقدیر از حضور همکاران ادارات حفاظت و حمایت منابع طبیعی کشور در ارومیه، با اشاره به اهمیت وظایف ادارات حفاظت گفت:

مطالعات علمی و عملی در بخش حفاظت و اجرای طرحهای حفاظتی در سطح منابع ملی و جنگلها بسیار مهم و از جایگاه ویژه ایی در این برهه از زمان برخوردار است. با توجه به وضعیت اقلیمی کشور ونیز با توجه  به روند فزاینده استفاده از منابع ملی و طبیعی در کشور؛ نیازمند حفاظت بیشتر از عرصه های ملی بخصوص پوشش جنگلی و گیاهی هستیم که امیدواریم با ارتقاء سطح مشارکتهای مردمی در اجرای وظایف حفاظتی گامهای موثرتری برداریم.

وی با اشاره به خشکیدگی دریاچه ارومیه افزود:

متاسفانه در سالهای گذشته روند خشک شدن دریاچه ارومیه را ناظر بودیم که خوشبختانه  در سه سال اخیر با اجرای طرحهای احیایی در حوزه ی منابع طبیعی و وظایفی که برای منابع طبیعی محول شد شاهد تثبیت وضعیت موجود هستیم و امیدواریم با تزریق به موقع اعتبارات مورد نیاز طرحهای احیاء دریاچه ارومیه از آهنگ سریعتری برخوردار شود.

دکتر وهاب زاده گفت:

در بحث حفاظت از جنگلهای استان همکاران اداره کل منابع طبیعی آذربایجانغربی به حق با تمام توان در این راه تلاش داشته و دارندو استان آذربایجانغربی در خصوص محلول پاشی جنگلهای منطقه جزو اولین استانها بوده است که در دوسال متوالی توانستیم با دریافت اعتبارات لازم توسط دو فروند هواپیما ی محلول پاش مناطق آفت زده جنگلها در شهرستانهای پیرانشهر و سردشت را آفت زدایی کنیم.

در ادامه این نشست مهندس افراسیابی مدیر کل دفتر حفاظت و حمایت با تقدیر از برگزار کنندگان این گردهمایی گفت:

ما هم اینک درکشوربا شرایط اقلیمی خاصی روبرو هستیم که نشان از رفتارهای نادرست انسان با طبیعت است. ریز گردها؛ تغییرات اقلیمی ؛ کم شدن بارشها و نزولات آسمانی منجر به توسعه آفات در داخل جنگلها و عرصه های منابع طبیعی نیز شده است. بنابراین این دفتر برنامه های مدونی را برای حفاظت و حمایت از عرصه های جنگلی و پوشش گیاهی دارد که با اجرای آنها خوشبختانه توانسته ایم تا حد مطلوبی آنها را اجرا نماییم.

وی افزود:

کمیته گیاه پزشکی ؛ آزمایشگاه گیاه پزشکی و سامانه گیاه پزشکی را در سطح سازمان جنگل فعال کرده ایم. اعتبارات این بخش را برای حفاظت از جنگلهای سطح کشور تا حد توان افزایش داده ایم و در استان آذربایجانغربی که مدیریت محترم بسیارفعال در این زمینه بوده اند توانستیم برای آفت زدایی محلول پاشی را در دستور کار قرار دهیم و استان آذربایجانغربی و نقش دکتر وهاب زاده  دراین خصوص پر رنگ بوده که جای تقدیر و قدردانی دارد.

مهندس افراسیابی ادامه داد:

ارتباط با دستگاههای ذیربط من جمله جهاد کشاورزی ؛ موسسه تحقیقات منابع طبیعی و دانشگاهها را در الویت کاری قرار داده ایم تا با مشارکت همه جانبه ضمن دریافت آخرین یافته های علمی در خصوص حفاظت از جنگلها هرچه بهتر و موثرتربتوانیم طرحهای حفاظتی و حمایتی را به اجرا در آوریم .

وی در پایان با توجه به وضعیت شکننده ی منابع طبیعی کشور گفت:

همه استانها تعامل بیش از پیش با دستگاههای ذیربط را در سطح استانها در جهت حفاظت و حمایت از عرصه های جنگلی را داشته باشند. چراکه وضعیت موجود می طلبد که اکو سیستم را بیش از گذشته حفاظت کنیم . همچنین با مشارکت و ترویج مردم تا حد امکان از ظرفیت مردمی باید استفاده کرد و با تفهیم و آگاهی رسانی اهمیت عرصه های ملی؛ رویکردی مردمی در حفاظت از عرصه های ملی داشته باشیم.       
 
 
 
 
 
 
|
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :