بازدید : 92 16 مرداد 1396 15:56 شماره :51734

نشست تخصصی و استانی مدیریت جامع حوزه آبخیزآذربایجانغربی با حضورنمایندگان دستگاههای اجرایی در سالن جلسات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجانغربی ، نشست تخصصی و استانی مدیریت حوزه جامع آبخیز با مشارکت دستگاههای اجرایی وهمچنین با حضور دکتر وهاب زاده مدیر کل منابع طبیعی استان برگزار شد.

در این نشست که بیش از 15 دستگاه و نهاد دولتی حضور داشتند دکتر وهاب زاده با اشاره به اهمیت موضوع آبخیزداری گفت:

آبخیزداری یکی از ارکان مهم در عرصه های ملی است و از طرحهای مهم سازمان جنگلها ؛ مراتع و آبخیزداری کشور است که با هدف افزایش توان اکولوژیکی و احیاء پوشش فضای سبز منطقه در نظر دارد از نزولات آسمانی به نحو مطلوب و شایسته بهره برداری گردد و مانع سیلابها و تولید رسوب شود.. آبخیزداری عملیات منتوعی را دارد که با اجرای دقیق طرحهای آبخیزداری امکان احیاء آبهای زیر زمینی و توسعه پوشش گیاهی فراهم میشود.  

مدیر کل منابع طبیعی ادامه داد:

توسعه زیر ساخت های اجتماعی و اقتصادی در جامعه بی شک نیازمند توسعه بسترعرصه های ملی و منابع طبیعی است . چراکه این عرصه ها مهمترین عناصر زیست محیطی را در خود به جای داده اند و ما انسانها باید در پایداری و پویای آنها وظیفه مند باشیم. آذربایجانغربی دارای دو میلیون هفتصد هزار هکتار عرصه ی ملی است که برای پوشش قرار دادن این عرصه ها باید آحاد مردم بالاخص دستگاههای دولتی و غیر دولتی مشارکت بیشتری را داشته باشند.

وی افزود:

برای مثال پدیده خشکیدگی دریاچه ارومیه در استان ما نمونه بارز بی مهری ما با طبیعت است که هم اینک با آن مواجه هستیم. برداشتهای بی رویه از آبهای سطحی و زیرزمینی ، عدم توسعه فن آوریهای روز دنیا در آبیاری مزارع و بخش کشاورزی و در نهایت از بین بردن پوشش گیاهی در سالهای گذشته ؛ حاصلش چیزی جز قهر طبیعت با ما نبوده است که متاسفانه امروزشاهد هستید که با چالشهای زیست محیطی متعددی گریبانگیرشده ایم.

دکتر وهاب زاده با اشاره به موضوع مدیریت جامع حوزه آبخیز خاطر نشان کرد:

هم اینک این طرح یک طرحی بسیار جامع و مطالعه شده ایی است که  با به اجرا رساندن آن و مشارکت دادن همه نهادها و مردم سعی دارد قدمهای موثری را در پویایی عرصه های ملی بردارد. این طرح  با توانمند ساختن جوامع محلی ؛ تغییر معیشت عرصه نشینان و تغییر در ساختار های الگوی مصرف در حوزه آبخیز اثرات مهمی را بر منابع طبیعی خواهد داشت  که استدعای من این است که در آغاز راه دستگاههای مرتبط  با ارائه نقطه نظرات کارشناسی ما را در این راه یاری و همراهی نمایند.

در ادامه این نشست مهندس پاشازاده مدیر اجرایی طرح جامع حوزه آبخیز با ارائه گزارشی کامل از وضعیت موجود استان و تعیین منطقه پایلوت حاضرین را درآخرین رویدادهای این طرح قرار داد. وی هفت گام مهم را در این طرح بر شمرد که عبارت بودند از:

_ تشکیل ساختار مناسب در کارگروه ملی و استانی برای برنامه ریزی

_ انتخاب حوزه آبخیز

_ تدوین برنامه راهبردی

_ ظرفیت سازی ، توانمند سازی و آموزش

_هماهنگ سازی پروژه های دولتی و فعالیتهای مردمی در چارچوب برنامه راهبردی

_نظارت ؛ ارزشیابی و پایش برنامه ها
 
_ مستند سازی
 
در ادامه نیز خانم دکتر عباسی کارشناس ارشد ترویج منابع طبیعی استان نیز با ارائه پاور پوینتی در خصوص توانمند سازی ونحوه  اجرای آن در مناطق روستایی و جامعه هدف گزارشی را به حضارارائه کرد.   
 
 
 
 
|
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :