پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - طرح کنترل شناسنامه طرحهای مرتعداری در سطح استان به اجرا در می آید
بازدید : 265 8 دی 1396 13:39 شماره :45688

طرح کنترل شناسنامه طرحهای مرتعداری در سطح استان به اجرا در می آید

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجانغربی ؛ مهندس مسعود شفیعی رییس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی در جریان حضور در شهرستان سلماس برای کنترل طرحهای مرتعداری با اعلام این خبر گفت:

به منظور ساماندهی پروانه های چرا و کنترل احشام قید شده در پروانه چرا با وضعیت موجود طرح کنترل شناسنامه طرحهای مرتعداری در سطح استان با همکاری کارشناسان این اداره و مرتع ادارت منابع طبیعی شهرستانها  به اجرا در می اید.

این طرح با هدف یکسان سازی و تهیه ی گزارشی کامل از وضعیت موجود و اینکه آیا طرحهای مرتعداری به خوبی اجرا می شود یا خیر ؛ بصورت متناوب در شهرستانها به اجرا می رسد. هم اینک تعدا چهار شهرستان طی یکماه گذشته دراین طرح قرار گرفته اند که امیدواریم تا پایان سال جاری بتوانیم همه شهرستانهای استان را بطور کامل کنترل و طرحهای مرتعداری آنان باز نگری شود.

وی افزود:

در حال حاضر بیش از یکصد هزار مجری و بهره بردار در سطح استان وجود دارند که این تعداد مجری و بهره بردار وظیفه هم نگهداری و هم بهره برداری اصولی از مراتع محدوده خود را برعهده دارند که کار نظارت و بررسی طرحها نیز بر عهده کارشناسان این اداره کل می باشد.

مسعود شفیعی ادامه داد:

آذربایجانغربی دو میلیون پانصد هزار هکتار عرصه مرتعی دارد که برای بهره برداری اصولی از این مراتع باید با کنترل متناوب و و پایش مستمر، کارنظارت بر آن را دنبال نماییم. با توجه اینکه دام مازاد نیز در سطح استان داریم لزوم نظارت بر پروانه های چرا و طرحهای مرتعداری بیش از هز چیز دیگری از الزامات است.

 
 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :